Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Trafikverket sammanställer statistik över allvarliga skador som är inrapporterade från polis och akutsjukvård.

Den statistiken visar att under år 2021 skadades 1505 personer svårt och att 919 av dessa var män. Samma år omkom 210 personer i trafikrelaterade olyckor.  

Antal skadade eller dödade i trafiken de senaste fem åren

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? Den siffran varierar från år till år. Dels påverkar slumpen statistiken, dels förändras trafikläget över tid.

Vi har idag färre dödsfall i trafiken än vad vi hade för några decennier sedan. Bilarna blir säkrare och en del faror kan byggas bort genom smart vägnätsplanering och säkerhetsdetaljer som mitträcken. 

För att få en bra bild över hur läget är idag, kan man samla statistiken över några år och titta på medelvärden. Så här ser statistiken ut för hur många som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige de senaste fem åren:

 • 2017 – 252 döda och 1475 allvarligt skadade.
 • 2018 – 324 döda och 1377 allvarligt skadade.
 • 2019 – 221 döda och 1256 allvarligt skadade.
 • 2020 – 204 döda och 1009 allvarligt skadade.
 • 2021 – 210 döda och 1505 allvarligt skadade.

Medelvärdet över dessa fem år blir 242 döda och 1324 allvarligt skadade. 

Fler män än kvinnor skadas svårt eller dör i trafiken varje år

I trafikverkets sammanställning är det tydligt att det framför allt är män som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige. Av de allvarligt skadade under 2021 var 61% män, och av de 210 omkomna samma år var drygt 74% män. 

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Det är en dyster statistik som domineras av män. Även om trafikolyckorna med de allra allvarligaste utgångarna har minskat över tid, har inte fördelningen mellan könen förändrats. Att förbättra trafikläget och förhindra allvarliga trafikolyckor, är alltså i mångt och mycket en fråga om att se till att männens statistik förbättras och kommer i nivå med kvinnornas.

Hur stor är en fotbollsplan?

En fotbollsplans storlek kan upplevas olika sedd ur en betraktarens perspektiv. Sitter du längst upp på en stor arenas läktare, kan den gröna mattan upplevas som liten. En tränare känner att samma plan är stor sedd från sidlinjen. Det går inte ens att nå fram med direktiv till spelare på andra sidan planen. 

För pojklagsspelare är 11-mannaplaner stora. Att nå fram med en hörnspark från hörnflaggan kan kännas som en omöjlighet. En arena med löparbanor kan ge intryck av att planen är liten. Av det skälet har flera arenor byggts för enbart fotboll. Men hur stor är en fotbollsplan egentligen?  

Hur stor är en 11-manna fotbollsplan?

Hur stor en fotbollsplan är bestäms enligt olika regelverk. För internationella matcher skall längden vara mellan 100 till 110 meter. Kraven på planens bredd är 64-75 meter.

Har bredden av planen betydelse vid val av spelupplägg och taktik? Det borde den ha. Om en backlinje ska täcka upp en bredare plan, bör motståndarlaget ha större möjligheter att skära igenom försvaret med djupledsbollar. 

Hur stor är en fotbollsplan i kvadratmeter?

Vid en internationell match, kan en domare behöva skipa rättvisa över en yta på mer än 8 000 kvadratmeter. Att springa fram och tillbaka med pipa i mun och dessutom orka blåsa, kräver god kondition.

Domaren har hjälp av två linjemän. De har en sträcka på vardera 55 meter att täcka. Samtidigt skall de ha koll på planens hela bredd för att med precision på någon centimeter kunna flagga vid en offside-situation. En linjedomare assisterar också huvuddomare genom att ingripa vid ojustheter på sin planhalva med ytan 4 000 kvadratmeter.

Hur stor är en fotbollsplan för en anfallsspelare?

Ibland kan den kännas för lång. En fotbollsspelare som lyckats komma fri redan vid mittlinjen, skall bara skjuta bollen förbi målvakten. Men först ska spelaren springa närmare femtio meter i full karriär med kontroll på bollen.

Spelaren hinner tänka mycket och har dessutom försvarsspelare flåsande i nacken. Vid hemmamatch stegras förväntningarna och vid bortamatch ljuder burop och visslingar. I den situationen undrar säkert anfallsspelaren “hur lång är en fotbollsplan egentligen?!”

Hur mycket får man tjäna CSN? Så här säger CSN inför ht 2022:

När du får studiemedel finns en gräns för hur mycket får man tjäna CSN. Den gränsen kallas fribelopp. Detta inkomsttak gäller för både bidraget och lånet. Fribelopp gäller för ansökan om studiestöd och studiestartsstöd. Allt du tjänar från och med den 1 juli 2022 räknas med i beslutet om studiemedel från CSN.  

Exempel på vad CSN räknar som inkomst:

• Lön före skatt, även utlandslön

• Aktie- och bostadsförsäljning

• Näringsverksamhet – eget företag

• A-kassa

• Föräldrapenning

Studietid och -takt avgör fribeloppet

För att räkna ut hur mycket får man tjäna CSN finns det regler. Tänk på följande:

• Hur många veckor/poäng ska du studera? Ju fler veckor desto lägre tillåten inkomst.

• Om du pluggar deltid blir fribeloppet högre. Så utan att studiemedlet sänks kan du tjäna   

mer.

• Du kan ansöka om färre veckor om du vill låna mindre än fullt studiemedel.

• Lönen du får tjäna räknas till det halvår den utbetalas, 1/7 – 31/12, och 1/1–30/6.

• Det finns en tabell som visar fribeloppet efter antal studieveckor på csn.se.

Lägg en stund på att förstå CSN:s regler så du slipper bli besviken!

Hur mycket pengar får man tjäna för att få CSN? Det kan vara svårt att veta hur mycket du kommer att tjäna under terminen. Då får du gissa så gott det går. Och när du vet mer exakt anmäler du det till CSN. Summan du ska meddela CSN är ”överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital”, enligt Skatteverket.

Vad händer om inkomsterna du beräknar få är högre än fribeloppet?

Svaret är att dina studiemedel minskar. Du kan räkna ut hur mycket minskningen blir så här:

• summan av den inkomst som överstiger fribeloppet x 0.61. 

Du får alltså 61 procent av bidraget och lånet. Det finns då en rätt trevlig lösning. När du ansöker om färre veckor med studiemedel höjs fribeloppet. Det vill säga, du får tjäna mer. Och samtidigt sparar du värdefulla studiemedelsveckor till framtiden. Hur mycket får man tjäna CSN? Det går inte att säga utan att veta hur mycket du ska studera. Heltid, deltid, fem veckor eller en termin? Det bästa är därför att kontakta CSN och fråga om just ditt fall.

Hur lång är kinesiska muren?

Kinesiska murens längd, uttryckt i meter, kilometer och mil:

 1. 21196180 m
 2. 21196 km
 3. 212 mil

Detta är i alla fall det officiella svaret på frågan “hur lång är kinesiska muren”. Siffran är summan av alla försvarsmurar som funnits, alltså även inkluderande sådana som mer eller mindre har rasat.

Kinesiska muren är egentligen inte heller inte en enda sammanhängande mur. Det är istället en samling av barriärer som byggts i försvarssyfte. Mellan dem finns även bergskedjor, diken och andra barriärer. År 2012 gjordes en undersökning som kom fram till att muren då bestod av över tiotusen sektioner plus olika naturliga hinder och byggnader. Detta gör det alltså nästan omöjligt att ge ett enda entydigt svar på frågan “hur lång är kinesiska muren”.

Var ligger kinesiska muren?

Om man tittar på en karta över Kina där kinesiska murens sträckning idag är utmarkerad så ser man att den går från Jiayupasset i västra Kina och ända fram till östkinesiska sjön vid gränsen mot Nordkorea.

På historiska kartor kan man se hur komplex muren varit, med många olika sträckningar och sektioner. Alla sektioner har dock inte funnits samtidigt utan har tillkommit och försvunnit i samband med olika dynastier.

Hur långt är det till kinesiska muren från Peking?

Det är inte svårt att ta sig från Peking till någon av de delar av kinesiska muren som är mest populära att besöka. På ca 1,5 timme kan man med bil ta sig de 55 kilometrarna från stadens centrum till den del som heter Juyongguan. Avståndet från Pekings flygplats är liknande.

Kan man se kinesiska muren från månen?

Nej, det kan man inte. Att man skulle kunna det är endast en myt, som daterar ända tillbaka till mitten av 1700-talet, alltså långt innan färder till månen var möjliga. Att man skulle kunna se kinesiska muren från månen var bara ett antagande som man gjorde då.

Däremot är kinesiska muren möjlig att se från en omloppsbana runt jorden, om man inte ligger alltför högt upp. Att få syn på den försvåras dock av att dess färg liknar omgivningen. Det är bara vid riktigt bra väderförhållanden och då solen står lågt så att en bred skugga bildas som den går att se – och även då endast med hjälp av kikare.

Bland det godaste man hittar i skogen är Karl Johan svamp

Karl Johan svamp är en mycket smaklig svampsort som växer både i barr- och lövskog i hela Sverige. Det latinska namnen är Boletus edulis, som ungefär kan översättas med “ätlig klump”.

Den är också känd under namnet stensopp och är dessutom Upplands landskapssvamp. Smaken är nötig och den passar bra i allt från risotto till soppor eller grytor.

En matsvamp som uppskattas i flera länder

En matsvamp som uppskattas i flera länder

Förr i tiden plockade bönderna förvisso Karl Johan svamp, men de åt den inte utan torkade den och använde som fnöske för att göra upp eld. Man ansåg nämligen inte svamp vara föda för människor utan för kor. Därför kallades svamp allmänt för “ko-sopp”.

Det var faktiskt vår förste kung av ätten Bernadotte, nämligen Karl XIV Johan som introducerade Karl Johan svamp som ätlig. Detta var alltså i början av 1800-talet, då svampen redan var högt uppskattad både i Italien och i Frankrike. När vanan att äta den kom till Sverige fick svampen självklart sitt namn efter den nya kungen. 

På engelska benämns Karl Johan svamp med samma namn som det latinska, eller helt enkelt förkortat till endast boletus. Ibland kallas den också penny bun, på grund av dess runda form, eller porcini som är dess italienska namn.

Kännetecken hos Karl Johan svamp

Karl Johan svamp har som kännetecken att den har en välvd, brunaktig hatt med en ovansida som ofta är bucklig och även lite klibbig ifall det är blött väder.

Svampen är en sopp och hatten har således rör på undersidan, som avger sporer när den blir äldre. Hos unga exemplar är rören vita. Med tiden mörknar de och blir gulgröna. Köttet är vitt, med mild smak och en behaglig, nötaktig doft.

Foten är ofta uppsvälld och tjock, men kan också bli slank och krokig. Överst har foten en yta som ser ut som ett vitt, finmaskigt ådernät.

Risk för förväxling?

Risk för förväxling?

Om man är orolig för förväxling när det gäller Karl Johan svamp så ska man särskilt titta efter detta ådernät.

Den svamp som man främst riskerar att förväxla Karl Johan svamp med är nämligen gallsopp, som har ett snarast mörkt och grovt ådernät på foten. Om man är osäker är det bara att smaka. Gallsoppen är inte giftig men smakar starkt och bittert. Den vill man inte råka få med, eftersom ett enda exemplar kommer att förstöra hela anrättningen.

Det finns också andra varianter av släktet Boletus. Dessa är finluden stensopp, som vanligen har en något ljusare färg på hatten, samt rödbrun stensopp, med den färg som namnet anger. Båda dessa är lika smakliga som Karl Johan svamp, så det är inget bekymmer om man skulle plocka dem istället.

När plockar man Karl Johan svamp bäst?

Karl Johan svamp har en lång säsong. Ofta börjar den komma tidigt, redan i juni eller juli, och fortsätter att komma ända in på senhösten. Om väderförhållandena är lämpliga kan det finnas rikligt med exemplar i skogen. Det är bara att ge sig ut och plocka.

Undvik helst att plocka svampen när det varit mycket regn, eftersom den lätt tar upp vatten och inte blir lika fin i konsistensen då. Större och äldre exemplar blir tyvärr lätt angripna av mask.

Rensning av svamp

Rensning av svamp
Rensning av svamp

Precis som med annan svamp är det bäst att rensa Karl Johan svamp direkt i skogen. Då slipper man att smuts och skräp sprids över allting i svampkorgen. Använd en liten kniv att skrapa med och skära bort dåliga bitar. En liten borste är också bra för att borsta bort jord och smuts.

Tänk också på att foten ofta går en bit ned i marken. För att inte förlora för mycket av det goda bör man därför inte skära av foten i marknivå. Istället kan man dra upp svampen och sedan hyvla av det jordiga yttre längst ned på foten.

Ett tips, om du plockat en stor svamp och till ditt förtret upptäckt att foten är maskäten, är att titta närmare på hatten. Lagret med rör kan du ta bort – det är oftast inte så kul på äldre svampar, men hattens svampkött ovanför rören är ofta fint och går bra att äta.

Har man följt dessa tips så behöver man bara gå över svampen med en liten borste för att få bort eventuella kvarvarande barr och annat, när man kommit hem.

Behöver svampen förvällas?

När man så är hemma så funderar man kanske på om man behöver förvälla sin Karl Johan svamp. Svaret är att man inte behöver det för att få bort gift, såsom man till exempel måste med murklor. Inte heller är förvällning i kokande vatten att rekommendera om man vill spara svamp genom att frysa in den. Svampen tar nämligen upp vätska och förlorar smak till kokvattnet som man sedan slänger ut.

Hur förvarar man bäst Karl Johan svamp?

Som sagt, förväll eller koka den inte. Det bästa är att istället skiva svampen och låta den mjukna tillsammans med smör i en panna, innan man fryser in den.

Ett alternativ som är minst lika bra, och som faktiskt förhöjer svampens smak, är helt enkelt att skiva den och låta den torka utbredd på tidningspapper på ett varmt och torrt ställe. När den är helt torr kan den förvaras mycket länge i en tättslutande burk. Då sparar man plats i frysen också.

Tillaga din goda Karl Johan svamp

Nu när du kan allt du behöver veta om Karl Johan svamp så googlar du kanske “Karl Johan svamp recept soppa”. Det är dock knappt du behöver ett recept. Bara fräs på den skivade eller hackade Karl Johan svampen med smör och hackad gul lök. Späd med en god buljong och låt koka en stund.

Tillsätt en rejäl klick crème fraiche och kör med stavmixern. Smaka av med lite peppar och med salt om det behövs. Svårare än så är det inte. Nästa gång kan du prova att göra en risotto med Karl Johan svamp. Då behövs kanske lite mer färdigheter i matlagning, men det lär du dig snart.

Dolph Lundgren, Johan Lundgren – vad har de för relation?

Dolph Lundgren behöver kanske ingen närmare presentation. Musklerna från Spånga har varit en stolthet för svensk exportverksamhet att jämföra med Absolut eller Ikea.

Men Dolph är också full av hemligheter – inte minst att han har lika mycket hjärna som muskler. Och när han i sociala medier visade upp sin ”lillebror” Johan Lundgren fick han en storm av reaktioner.

Men var kommer familjen Lundgren från? Hur kommer det sig att alla älskar att hitta nya fakta om Dolph? Det finns ett par förklaringar!

Lundgrens framgångssaga

Lundgrens framgångssaga

Dolph Lundgren föddes som Hans Lundgren. Han var dock inte vilken liten Hasse som helst.

Hans far Karl-Hugo Johan Lundgren var civilingenjör och officerare och uppväxten i västerorten Spånga var präglad av höga krav och grym pennalism. Dolph Lundgren har själv kallat sin far för en tyrann som misshandlade honom redan när han var så liten som tre år.

Eftersom fadern var högt uppsatt i byråkratin kunde han även omyndigförklara Dolphs mor. Livet för Dolph, liksom för brodern Johan Lundgren och systrarna Annika och Katharina, var hela tiden omgärdat av faderns mörka kontroll.

Liksom många andra svenska kändisar arbetade den unge Dolph som dörrvakt på klassiska nattklubbar som Alexandra’s och Fontainebleau. Pengarna lade Lundgren på sina studier vid KTH – liksom fadern utbildade han sig till civilingenjör, och tog examen med gott betyg år 1983.

Flytten till USA

Flytten till USA

Därefter följde studier på självaste MIT i USA. Trippen till USA blev inte kortvarig. Dolph lämnade bakom sig inte bara sin far utan sina syskon, brodern Johan Lundgren och systrarna.

Än så länge ser vi inte CV:t hos en krallig actionhjälte utan snarare en man av samma typ som hans far – en högutbildad tekniker, med gott renommé och bra ekonomi, redo att leva ett tämligen bekvämt liv i en övre medelklass. En hård människa full av avstånd och kall kontroll.

Men vreden mot fadern drev Lundgren till att arbeta mentalt lika mycket som tekniskt. Inspirerad av sin traumatiska uppväxt började han med kampsport och när han såg chansen att börja jobba i Hollywood tog han den.

Hans lade till sig namnet Dolph och fick en roll som livvakt i Bondfilmen Levande måltavla år 1985. Därefter följde det gigantiska genombrottet som ryske storboxaren Ivan Drago i Rocky IV och resten är historia.

På 80- och 90-talet blev Dolph Lundgren en av världens största actionhjältar. Efter en period lite i skymundan blev hans namn fashionabelt igen och han har fortsatt att synas i storfilmer som Aquaman och The Expendables-serien. 

Snillet Dolph Lundgren

Snillet Dolph Lundgren
Snillet Dolph Lundgren

Dolph Lundgren är dock lite annorlunda än de andra actionstjärnorna. Hans uppväxt är inte den typiska ankungesagan vi tänker oss utan snarare en omvänd klassresa – Dolph skulle bli ingenjör, och blev det, men slutade som karatehjälte.

På det glada 80-talet och vidare har han dessutom införskaffat sig en redig förmögenhet.

Han har fått sin framgång inte bara på grund av sina talanger och sin karisma utan även för sin intelligens. Att Dolph Lundgren är en smart kille är uppenbart från hans gamla examensbetyg som låg på imponerande 4,2. Men han har också alltid varit snabb på att förstå att den som inte syns inte finns.

Pojkvän, först till Grace Jones, sen till Emma

Pojkvän, först till Grace Jones, sen till Emma
Pojkvän, först till Grace Jones, sen till Emma

På 80-talet hade han inga problem med att bli känd som Grace Jones pojkvän – Grace Jones, modellen, artisten och stundtals skådisen, som på den tiden var en av världens mest kontroversiella och utmanande stjärnor.

Detta skapade genast en nyfikenhet som gjorde att man fick upp ögonen för Dolph. Och som Ivan Drago, den exotiskt ostoppbara ryska mördarmaskinen, blev han kult på en sekund. Denna kultstämpel har Dolph Lundgren sedan för alltid kunnat leva på.

Även senare i karriären har Dolph Lundgren varit noga med att exponera sig på rätt sätt. Inte minst har Dolph börjat synas och höras mer på svensk mark de senaste åren. Han tackade inte nej till att leda Melodifestivalen, till exempel.

Sommaren 2020 gick han dessutom ut med att han förlovat sig med 24-åriga Emma från Norge som han träffat hemma i Sverige. Det är som att gammal kärlek håller längst (ja, kärleken till Sverige då; det stora glappet på 38 år mellan Emma och Dolph är en annan sak!)

In och lajka Dolph!

Förlovningen mellan Dolph och Emma tillkännagavs på Instagram, vilket inte heller är en slump. Dolph har ett riktigt aktivt liv på sociala medier och det är på plattformar som Instagram som han kan visa upp sitt privatliv bakom kulisserna och särskilt då vart han reser och vad han gör med vänner och familj.

Det är också på Instagram som Johan dök upp. Johan? Jamen Johan Lundgren såklart. Dolphs lillebror. Du visste kanske inte innan att han hade en? Nej, det var inte det lättaste att veta. Men Dolph Lundgren är full av överraskningar och han har hittat sina egna små sätt att alltid hålla oss nyfikna på vad han ska avslöja härnäst. Samtidigt verkar han vara en alldeles odramatisk snubbe. Så funkar en stjärna som är lika stark som smart!

Hur mycket koffein i kaffe kan man förvänta sig?

Kaffe – denna gudadryck av gudadrycker! Ett livselixir för många, en nödvändighet för att ens komma upp ur sängen på morgonen. En del dricker sitt kaffe med mjölk, en del lyxar till det med grädde och kanske lite socker. Andra dricker det helst svart. 

En del är känsliga för koffein och blir darriga efter bara en kopp kaffe. Andra kan hälla i sig baljvis utan nämnvärd påverkan. Oavsett hur mycket kaffe man tål, är smaken på kaffe ett kärt samtalsämne för många. Kanske väcks också frågan “hur mycket koffein i kaffe kan man egentligen räkna med?”

Hur mycket koffein i en kopp kaffe?

Hur mycket koffein i en kopp kaffe?
Hur mycket koffein i en kopp kaffe?

Olika åsikter råder och säkert är det många som googlat frasen “hur mycket koffein i kaffe”.

En del har kanske tagit det ett steg längre och sökt på det mer specifika “hur mycket koffein i en kopp kaffe”. Omedelbart väcks då nästa fråga –  hur stor är egentligen en kopp? 

Små, klassiska kaffekoppar ur en snirklig kaffeservis är det få som använder idag. I stället dricks kaffet ofta ur mugg. Ju större, desto bättre, verkar en del tycka. Glas funkar också för många. Även glasen är ofta stora och gärna höga.

Hur mycket koffein i kaffe är en fråga om styrka

Hur mycket koffein i kaffe är en fråga om styrka

Men om vi återgår till kärnfrågan – hur mycket koffein i kaffe kan man egentligen förvänta sig – är svaret inte så enkelt som man kanske kan tro. Koffeinhalten varierar nämligen, beroende på en hel rad faktorer. En sådan faktor stavas styrka. Kort och gott – hur starkt är kaffet? 

En del älskar kaffe så starkt att en sked kan stå upprätt mitt i koppen. Andra föredrar sitt kaffe svagare. Den som älskar starkt kaffe, skyr ofta svagt. Och vice versa – den som vill ha sitt kaffe svagt kanske behöver blanda ut det starka kaffet med hett vatten för att ens kunna dricka det. 

Enligt livsmedelsverket innehåller en deciliter bryggmalet kaffe 44,5 mg koffein. Den som gjort sig en kopp snabbkaffe från pulver får i sig samma mängd koffein. Espressodrickaren får i sig mångfalt mer – hela 134 mg koffein per deciliter. Dock dricks ju ofta espresso i mindre mängd än exempelvis bryggkaffe. Den som dricker cappuccino får däremot endast i sig 27,2 mg kaffe per deciliter. 

Sett ur ett koffeinperspektiv kan man alltså dra slutsatsen att den tidseffektive bör välja en kopp espresso på stående fot. Den som har tid att luta sig tillbaka en stund kan däremot sippa på sin stora cappuccino i lugn och ro. Skämt åsido, naturligtvis är det fler faktorer som spelar in. Smaken, inte minst. De flesta kaffedrickare har säkert sin favoritsort.

Hur mycket koffein i te jämfört med kaffe?

Inbitna tedrickare kan hävda att de blir lika pigga av sin kopp med earl grey som kaffedrickarna blir av sitt kaffe. Frågan är hur mycket koffein te innehåller, jämfört med kaffe. Faktum är att man kan säga samma sak som när det gäller kaffe – det beror på. Generellt sett innehåller dock te inte lika mycket koffein som kaffe. 

Häller man upp en deciliter svart te, kan man räkna med att man får i sig ungefär 22 mg koffein. Har man däremot fastnat för grönt te, är koffeinhalten lägre. Grönt te innehåller nämligen endast 15,1 mg koffein per deciliter. Vill man bli riktigt uppiggad, får man alltså hälla i sig några riktigt stora koppar.

Hur mycket koffein i energidryck?

Förutom att det finns koffein i kaffe och te, finns det även koffein i en rad andra produkter. Energidryck innehåller 32 mg koffein per deciliter. Cola innehåller betydligt mindre, 10,8 mg. En chokladdryck med hög kakaohalt kan komma upp i 16,8 mg koffein per deciliter. 

Man kan alltså dra slutsatsen att om man till frukost dricker en kopp bryggkaffe, till förmiddagsfikat en stor mugg te, efter lunchen en kopp espresso och till middagen ett glas cola, så har man fått i sig en betydande mängd koffein under en dag. Avslutar man dessutom dagen med en kopp grönt te, stiger koffeinintaget ytterligare.

Tror man på koffeinets uppiggande verkan finns det alltså många olika drycker att välja mellan. Oavsett om man gillar beskt kaffe eller söt läsk, kan man få i sig koffein. Och hur mycket koffein i kaffe man än är ute efter, kan man alldeles säkert hitta sin favorit bland kaffesorterna. Bryggkaffe, espresso, snabbkaffe eller cappuccino – det finns något för alla smaker. 

Palma de Mallorca Spanien

Mallorca är en spansk ö som ligger i Medelhavet. Öns huvudstad är Palma de Mallorca. Både ön och staden är viktiga turistmål, kända för en avslappnad medelhavsstil, ett brett utbud av arkitektoniska stilar och vacker naturlig miljö.

Staden grundades av den romerske konsuln Quinto Cecilio Metelo Balearico 123 f.Kr. under namnet Palma. Efter att ha fallit i händerna på vandaler och araber år 903 erövrades staden av kung Jaime I.

Den 31 december 1229 blev Aragon Mallorcas huvudstad och Palma döptes om till Ciutat de Mallorca. År 1715 trädde Nueva Planta-dekretet i kraft, vilket återgav staden dess romerska ursprungsnamn – Palma. 

På på 60- och 70-talen blev Palma huvudpersonen i den lavinartade reseboomen där medelklassen plötsligt hade börjat få pengar över att resa utomlands på sina semestrar.

Idag är Palma de Mallorca ett enastående ekonomiskt och kulturellt centrum på både  ö- och regional nivå. Baserat på fynd man gjort uppskattar man att stadens nuvarande befolkningsmängd är i stort sett densamma som den en gång var under romersk tid. Man kan dock inte verifiera detta med säkerhet.

FAQ om Palma de Mallorca

Vilka bra hotell finns det på Palma de Mallorca?

hotell på Palma de Mallorca
hotell på Palma de Mallorca

Så fort du kliver ut ur planet till Palma finns det massor av alternativ att välja mellan för en bekväm och prisvärd vistelse.

Från stora femstjärniga hotell som nästan uteslutande vänder sig till lyxresenärer, till små B&B och mysiga pensionat perfekta för budgetresenärer – det finns alltså något för alla i Palma de Mallorca. 

Oavsett om du planerar att dra full nytta av de många aktiviteter som finns på plats eller helt enkelt behöver en plats att vila huvudet på varje natt, finns det ett boendealternativ som väntar på dig här.

Var hittar man hyrbil i Palma de Mallorca?

Var hittar man hyrbil i Palma de Mallorca?
Var hittar man hyrbil i Palma de Mallorca?

Det är enkelt att hitta en bra hyrbil i Palma de Mallorca då det finns flera portaler som jämför priser för hyrbilar.

Några av dessa är RentalCars24h.com, CarRentals.com och RentACar.net.  Där får du ett brett utbud av hyrbilar – både nya och begagnade modeller – så du är säker på att hitta en bil som passar både dina behov och din budget. 

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg när du kör bil i Palma de Mallorca är att vara medveten om trafiklagarna. Underlåtenhet att följa officiella trafikregler kan leda till böter och ditt fordon kan till och med beslagtas. 

Dessutom är det alltid en bra idé att vara medveten om väglaget och att köra försiktigt. Genom att följa dessa enkla riktlinjer bör du kunna ha en säker och trevlig resa i Palma de Mallorca.

Var hittar jag flyg till Palma de Mallorca?

Var hittar jag flyg till Palma de Mallorca?


Flygbolag som flyger till Palma de Mallorca inkluderar Iberia, British Airways och Finnair. Alla dessa tre flygbolag erbjuder rabatterade priser om du köper dina biljetter i förväg. 

Iberia har vanligtvis de bästa erbjudandena – det finns alltid ett antal flyg tillgängliga som är prissatta under ordinarie priser. British Airways är något billigare än Iberia, men Finnair har vanligtvis generellt de lägsta priserna. 

Det är viktigt att notera att priserna för varje flygbolag kan ändras när som helst, så det är alltid viktigt att kontrollera de senaste priserna innan du gör ett köp.

Vilket är bästa sättet att resa till Palma de Mallorca?

Om du befinner dig på ön och ska resa till huvudstaden Palma finns det många olika sätt att resa på. Det bästa sättet beror på dina individuella behov och preferenser. Du kan ta buss, tåg, hyra en bil eller ta taxi. 

Var och en av dessa metoder har sin egen uppsättning fördelar och nackdelar. Här är en kort översikt: 

Buss

Busstransport är det billigaste alternativet. Det tar vanligtvis cirka fyra timmar att ta sig från ena änden av ön till den andra. Bussar är dock ofta försenade, så se till att planera i förväg om du vill komma fram till din destination i tid. 

Tåg 

Tåg är dyrare än bussar men de är snabbare och går vanligtvis mer punktligt än bussar.

Hyra bil

Att hyra en bil ger oftast störst frihet och gör det enkelt att röra sig runt mellan olika turistmål på ön. Tänker du hålla dig i huvudstaden Palma de Mallorca finns det inte mycket poäng med att hyra bil dock då det blir svårt och dyrt att parkera och du begränsas i dina möjligheter att gå på barer. Bilhyra är även dyrt i förhållande till buss och tåg.

Ta taxi

Om du vill röra dig över hela ön kommer taxi att bli väldigt dyrt. Men stannar du i huvudstaden och vill förflytta dig mellan olika ställen inom staden kan taxi vara en god idé. Det handlar helt om dina preferenser och din budget.

Uber är inget alternativ på Mallorca då denna form av tjänst inte är tillåten där. Antalet taxilicenser på ön är strikt begränsat och reglerat.

Telefonförsäljning: Så kan du hantera alla inkommande samtal

Få saker är så irriterande som att bli konstant uppringd av telefonförsäljare från okända telefonnummer. Letar du efter de bästa svaren på den eviga frågan ”hur blir man av med telefonförsäljare”? Då har du hittat rätt – här kommer nämligen de bästa tipsen som håller telefonförsäljare borta.

Smart spärrtjänst med Nix

Ett sätt för att blockera telefonförsäljare är att använda Nix. Det är flera branschorganisationer som står bakom den här spärrtjänsten. Företag kan inte ringa dig i säljsyfte när ditt telefonnummer finns inlagt i Nix system. Du kan registrera dig på några olika sätt:

 • Ringa Nix
 • Anmälningsformulär på hemsidan
 • Skriftlig beställning

Avsluta samtalet snabbt

Om du svarar på ett okänt nummer och en telefonförsäljare presenterar sig är det bästa alternativet att på ett artigt sätt avsluta samtalet. Tipset är att inte vänta länge utan direkt tacka för samtalet och förklara att du inte är intresserad. I de flesta fall tar då telefonförsäljaren bort ditt nummer från kontaktlistan när det är uppenbart att du inte är en potentiell kund. Undvik att blir otrevlig eller hamna i utdragna diskussioner.

Ladda ner nummerupplysning

Istället för att söka upp nummer efter samtalet är tipset att använda appar som exempelvis V Då kan du bland annat se direkt på skärmen vem som ringer. Den här typen av app hjälper även till att identifiera telefonförsäljare och blockerar samtalet. Några alternativ till TrueCaller är:

 • 180
 • Whoscall
 • Vem ringde

Blockera telefonnummer

För att undvika att bli uppringd flera gånger av samma telefonförsäljare är det en bra idé att spärra telefonnumret manuellt. På både iPhone och Android gör du detta genom att:

 1. Gå in på funktionen Telefon
 2. Välja samtalet från det numret du vill blockera
 3. Klicka på ”Blockera”

Numera har många telefoner en inbyggd funktion för att identifiera spamsamtal och försäljningssamtal. Iphone har exempelvis en funktion där samtal från okända uppringare tystas ner och istället hamnar i röstbrevlådan. Även Android har en liknande funktion där bara samtal från kända kontakter släpps fram.

Prata rappakalja

Om du råkar hamna i ett långdraget telefonsamtal med en försäljare och ingenting fungerar är det alltid smart att vara kreativ. Du kan till exempel prata ett annat språk eller kontra telefonförsäljarens erbjudande med egna försäljningsidéer. Risken är förstås att du slösar både din och telefonförsäljarens tid men hjälper ingenting annat är det en sista utväg.

Varning för dessa nummer:

 • 075-101 59 05
 • 075-101 68 96
 • 075-101 58 77
 • 075-101 68 04
 • 075-101 40 18
 • 075-101 68 98
 • 075-101 39 45
 • 075-101 43 42
 • 076-676 01 55
 • 076-676 06 80

Så hittar du bra innehåll på nätet

Att försöka hitta det du letar efter online kan vara en tråkig upplevelse. När du söker efter något online får du ett berg av orelaterade resultat.

För att hitta exakt det du letar efter behöver du möjligheten att begränsa din sökning.

Vi går igenom fyra metoder du kan använda för att hitta särskild information på internet i det här inlägget.

1. Använd en annan sökmotor

Omkring 625 miljoner aktiva webbplatser sållas igenom av sökmotorer för att ge dig relevanta resultat. Oavsett vad du föredrar, låt inte det begränsa dina alternativ. Det finns ingen sökmotor som är felfri, och var och en har sina egna svagheter.

2. Inkludera specifika sökord i ditt innehåll

För att upptäcka information online är nyckelord vad du skriver in i en sökmotor. Ju mer exakta dina termer är, desto bättre kommer din sökmotor att kunna hitta det du letar efter.

Om du till exempel letar efter ett lokalt företag för att designa en eventmonter för ditt företag kan du göra det här. Istället för en lång lista med organisationer om du söker efter ”eventdesign” får du en mycket kortare lista om du söker efter ”eventdesigner”.

Andra exakta sökord kan hjälpa dig att begränsa din sökning ännu mer. Så om du lägger in din stad och stat är det mer sannolikt att du hittar någon i närheten.

3. Ta bort ord som inte är nödvändiga

Det är möjligt att utelämna en term från en sökning genom att använda ett litet bindestreck/bindestreck/minussymbol direkt före det.

Så om du till exempel är intresserad av att lära dig mer om marknadsföring, här är några ställen att börja. Internet, å andra sidan, verkar vara översvämmat av anspelningar på digital marknadsföring och marknadsföring i sociala medier, som alla visas i dina sökresultat.

4. Dina söktermer ska vara så enkla som möjligt.

Stoppord ingår i sökresultaten för vissa motorer. Prepositioner (i, av, på), konjunktioner (och, men) och artiklar (a, the) är några av de mest använda termerna, och som en konsekvens kommer din sökning att ge fler resultat än du behöver.

På grund av detta är det en bra idé att undvika att använda stoppord i dina onlinesökningar. Om du letar efter en specifik titel eller namn som innehåller dem, är detta det stora undantaget.

När du söker efter nyckelord, undvik att använda pluralformer och verbformer med suffix som ”ing”, ”ings” eller ”eds”, vilket kan komplicera saker och ting. Om du till exempel söker efter service snarare än tjänster eller ekonomi snarare än finansierad eller finansiering, får du bättre resultat.