Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Trafikverket sammanställer statistik över allvarliga skador som är inrapporterade från polis och akutsjukvård.

Den statistiken visar att under år 2021 skadades 1505 personer svårt och att 919 av dessa var män. Samma år omkom 210 personer i trafikrelaterade olyckor.  

Antal skadade eller dödade i trafiken de senaste fem åren

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? Den siffran varierar från år till år. Dels påverkar slumpen statistiken, dels förändras trafikläget över tid.

Vi har idag färre dödsfall i trafiken än vad vi hade för några decennier sedan. Bilarna blir säkrare och en del faror kan byggas bort genom smart vägnätsplanering och säkerhetsdetaljer som mitträcken. 

För att få en bra bild över hur läget är idag, kan man samla statistiken över några år och titta på medelvärden. Så här ser statistiken ut för hur många som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige de senaste fem åren:

  • 2017 – 252 döda och 1475 allvarligt skadade.
  • 2018 – 324 döda och 1377 allvarligt skadade.
  • 2019 – 221 döda och 1256 allvarligt skadade.
  • 2020 – 204 döda och 1009 allvarligt skadade.
  • 2021 – 210 döda och 1505 allvarligt skadade.

Medelvärdet över dessa fem år blir 242 döda och 1324 allvarligt skadade. 

Fler män än kvinnor skadas svårt eller dör i trafiken varje år

I trafikverkets sammanställning är det tydligt att det framför allt är män som skadas svårt eller dör i trafiken i Sverige. Av de allvarligt skadade under 2021 var 61% män, och av de 210 omkomna samma år var drygt 74% män. 

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Det är en dyster statistik som domineras av män. Även om trafikolyckorna med de allra allvarligaste utgångarna har minskat över tid, har inte fördelningen mellan könen förändrats. Att förbättra trafikläget och förhindra allvarliga trafikolyckor, är alltså i mångt och mycket en fråga om att se till att männens statistik förbättras och kommer i nivå med kvinnornas.

Hur stor är en fotbollsplan?

En fotbollsplans storlek kan upplevas olika sedd ur en betraktarens perspektiv. Sitter du längst upp på en stor arenas läktare, kan den gröna mattan upplevas som liten. En tränare känner att samma plan är stor sedd från sidlinjen. Det går inte ens att nå fram med direktiv till spelare på andra sidan planen. 

För pojklagsspelare är 11-mannaplaner stora. Att nå fram med en hörnspark från hörnflaggan kan kännas som en omöjlighet. En arena med löparbanor kan ge intryck av att planen är liten. Av det skälet har flera arenor byggts för enbart fotboll. Men hur stor är en fotbollsplan egentligen?  

Hur stor är en 11-manna fotbollsplan?

Hur stor en fotbollsplan är bestäms enligt olika regelverk. För internationella matcher skall längden vara mellan 100 till 110 meter. Kraven på planens bredd är 64-75 meter.

Har bredden av planen betydelse vid val av spelupplägg och taktik? Det borde den ha. Om en backlinje ska täcka upp en bredare plan, bör motståndarlaget ha större möjligheter att skära igenom försvaret med djupledsbollar. 

Hur stor är en fotbollsplan i kvadratmeter?

Vid en internationell match, kan en domare behöva skipa rättvisa över en yta på mer än 8 000 kvadratmeter. Att springa fram och tillbaka med pipa i mun och dessutom orka blåsa, kräver god kondition.

Domaren har hjälp av två linjemän. De har en sträcka på vardera 55 meter att täcka. Samtidigt skall de ha koll på planens hela bredd för att med precision på någon centimeter kunna flagga vid en offside-situation. En linjedomare assisterar också huvuddomare genom att ingripa vid ojustheter på sin planhalva med ytan 4 000 kvadratmeter.

Hur stor är en fotbollsplan för en anfallsspelare?

Ibland kan den kännas för lång. En fotbollsspelare som lyckats komma fri redan vid mittlinjen, skall bara skjuta bollen förbi målvakten. Men först ska spelaren springa närmare femtio meter i full karriär med kontroll på bollen.

Spelaren hinner tänka mycket och har dessutom försvarsspelare flåsande i nacken. Vid hemmamatch stegras förväntningarna och vid bortamatch ljuder burop och visslingar. I den situationen undrar säkert anfallsspelaren “hur lång är en fotbollsplan egentligen?!”

Hur mycket får man tjäna CSN? Så här säger CSN inför ht 2022:

När du får studiemedel finns en gräns för hur mycket får man tjäna CSN. Den gränsen kallas fribelopp. Detta inkomsttak gäller för både bidraget och lånet. Fribelopp gäller för ansökan om studiestöd och studiestartsstöd. Allt du tjänar från och med den 1 juli 2022 räknas med i beslutet om studiemedel från CSN.  

Exempel på vad CSN räknar som inkomst:

• Lön före skatt, även utlandslön

• Aktie- och bostadsförsäljning

• Näringsverksamhet – eget företag

• A-kassa

• Föräldrapenning

Studietid och -takt avgör fribeloppet

För att räkna ut hur mycket får man tjäna CSN finns det regler. Tänk på följande:

• Hur många veckor/poäng ska du studera? Ju fler veckor desto lägre tillåten inkomst.

• Om du pluggar deltid blir fribeloppet högre. Så utan att studiemedlet sänks kan du tjäna   

mer.

• Du kan ansöka om färre veckor om du vill låna mindre än fullt studiemedel.

• Lönen du får tjäna räknas till det halvår den utbetalas, 1/7 – 31/12, och 1/1–30/6.

• Det finns en tabell som visar fribeloppet efter antal studieveckor på csn.se.

Lägg en stund på att förstå CSN:s regler så du slipper bli besviken!

Hur mycket pengar får man tjäna för att få CSN? Det kan vara svårt att veta hur mycket du kommer att tjäna under terminen. Då får du gissa så gott det går. Och när du vet mer exakt anmäler du det till CSN. Summan du ska meddela CSN är ”överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital”, enligt Skatteverket.

Vad händer om inkomsterna du beräknar få är högre än fribeloppet?

Svaret är att dina studiemedel minskar. Du kan räkna ut hur mycket minskningen blir så här:

• summan av den inkomst som överstiger fribeloppet x 0.61. 

Du får alltså 61 procent av bidraget och lånet. Det finns då en rätt trevlig lösning. När du ansöker om färre veckor med studiemedel höjs fribeloppet. Det vill säga, du får tjäna mer. Och samtidigt sparar du värdefulla studiemedelsveckor till framtiden. Hur mycket får man tjäna CSN? Det går inte att säga utan att veta hur mycket du ska studera. Heltid, deltid, fem veckor eller en termin? Det bästa är därför att kontakta CSN och fråga om just ditt fall.

Hur lång är kinesiska muren?

Kinesiska murens längd, uttryckt i meter, kilometer och mil:

  1. 21196180 m
  2. 21196 km
  3. 212 mil

Detta är i alla fall det officiella svaret på frågan “hur lång är kinesiska muren”. Siffran är summan av alla försvarsmurar som funnits, alltså även inkluderande sådana som mer eller mindre har rasat.

Kinesiska muren är egentligen inte heller inte en enda sammanhängande mur. Det är istället en samling av barriärer som byggts i försvarssyfte. Mellan dem finns även bergskedjor, diken och andra barriärer. År 2012 gjordes en undersökning som kom fram till att muren då bestod av över tiotusen sektioner plus olika naturliga hinder och byggnader. Detta gör det alltså nästan omöjligt att ge ett enda entydigt svar på frågan “hur lång är kinesiska muren”.

Var ligger kinesiska muren?

Om man tittar på en karta över Kina där kinesiska murens sträckning idag är utmarkerad så ser man att den går från Jiayupasset i västra Kina och ända fram till östkinesiska sjön vid gränsen mot Nordkorea.

På historiska kartor kan man se hur komplex muren varit, med många olika sträckningar och sektioner. Alla sektioner har dock inte funnits samtidigt utan har tillkommit och försvunnit i samband med olika dynastier.

Hur långt är det till kinesiska muren från Peking?

Det är inte svårt att ta sig från Peking till någon av de delar av kinesiska muren som är mest populära att besöka. På ca 1,5 timme kan man med bil ta sig de 55 kilometrarna från stadens centrum till den del som heter Juyongguan. Avståndet från Pekings flygplats är liknande.

Kan man se kinesiska muren från månen?

Nej, det kan man inte. Att man skulle kunna det är endast en myt, som daterar ända tillbaka till mitten av 1700-talet, alltså långt innan färder till månen var möjliga. Att man skulle kunna se kinesiska muren från månen var bara ett antagande som man gjorde då.

Däremot är kinesiska muren möjlig att se från en omloppsbana runt jorden, om man inte ligger alltför högt upp. Att få syn på den försvåras dock av att dess färg liknar omgivningen. Det är bara vid riktigt bra väderförhållanden och då solen står lågt så att en bred skugga bildas som den går att se – och även då endast med hjälp av kikare.