Hur mycket får man tjäna CSN? Så här säger CSN inför ht 2022:

När du får studiemedel finns en gräns för hur mycket får man tjäna CSN. Den gränsen kallas fribelopp. Detta inkomsttak gäller för både bidraget och lånet. Fribelopp gäller för ansökan om studiestöd och studiestartsstöd. Allt du tjänar från och med den 1 juli 2022 räknas med i beslutet om studiemedel från CSN.  

Exempel på vad CSN räknar som inkomst:

• Lön före skatt, även utlandslön

• Aktie- och bostadsförsäljning

• Näringsverksamhet – eget företag

• A-kassa

• Föräldrapenning

Studietid och -takt avgör fribeloppet

För att räkna ut hur mycket får man tjäna CSN finns det regler. Tänk på följande:

• Hur många veckor/poäng ska du studera? Ju fler veckor desto lägre tillåten inkomst.

• Om du pluggar deltid blir fribeloppet högre. Så utan att studiemedlet sänks kan du tjäna   

mer.

• Du kan ansöka om färre veckor om du vill låna mindre än fullt studiemedel.

• Lönen du får tjäna räknas till det halvår den utbetalas, 1/7 – 31/12, och 1/1–30/6.

• Det finns en tabell som visar fribeloppet efter antal studieveckor på csn.se.

Lägg en stund på att förstå CSN:s regler så du slipper bli besviken!

Hur mycket pengar får man tjäna för att få CSN? Det kan vara svårt att veta hur mycket du kommer att tjäna under terminen. Då får du gissa så gott det går. Och när du vet mer exakt anmäler du det till CSN. Summan du ska meddela CSN är ”överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital”, enligt Skatteverket.

Vad händer om inkomsterna du beräknar få är högre än fribeloppet?

Svaret är att dina studiemedel minskar. Du kan räkna ut hur mycket minskningen blir så här:

• summan av den inkomst som överstiger fribeloppet x 0.61. 

Du får alltså 61 procent av bidraget och lånet. Det finns då en rätt trevlig lösning. När du ansöker om färre veckor med studiemedel höjs fribeloppet. Det vill säga, du får tjäna mer. Och samtidigt sparar du värdefulla studiemedelsveckor till framtiden. Hur mycket får man tjäna CSN? Det går inte att säga utan att veta hur mycket du ska studera. Heltid, deltid, fem veckor eller en termin? Det bästa är därför att kontakta CSN och fråga om just ditt fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *